Vi gör allt för att just du ska trivas i Torparängens Samfällighet

Senaste Nytt

Nyhet

2021-01-09

En exempelnyhet. För att ändra till din egen text, klicka på knappen med en penna på sig.

Felanmälan TV

2017-04-17

Vid fel  gällande TV eller bredband kontaktas Telia direkt, telefon 90200. För att vi ska kunna följa utvecklingen och få en bild av hur vårt nya avtal fungerar vill vi gärna att du även meddelar oss genom att maila till sekr@torparangen.se

 

 

Information om höjd samfällighetsavgift.

 Vid årsmötet den 22 februari 2022 fattades beslut om höjning av samfällighetsavgiften. Avgiften höjs med 100 kr/månad (300 kr/kvartal)

Detta innebär att den nya avgiften är 3240 kr per kvartal + 630 kr per kvartal för kollektivt bredbandsavtal. Totalt alltså 3870 kr per kvartal. (Ett hushåll som inte omfattas av bredbandsavtalet betalar endast 3240 per kvartal)

Den nya avgiften på 3870 kr skall betalas fr o m nästa inbetalningstillfälle, dvs senast den 31 mars.