Vi gör allt för att just du ska trivas i Torparängens Samfällighet

Senaste Nytt

Felanmälan TV

2017-04-17

Vid fel  gällande TV eller bredband kontaktas Telia direkt, telefon 90200. För att vi ska kunna följa utvecklingen och få en bild av hur vårt nya avtal fungerar vill vi gärna att du även meddelar oss genom att maila till sekr@torparangen.se

Byte av förrådsdörrar! (171015)

 

Förrådsdörrarna på den södra sidan av parkeringarna är mycket ankomna och i dåligt skick. Styrelsen har därför beställt nya dörrar och arbetet med att byta ut dessa påbörjas redan v. 42, med start tisdagen den 17 oktober. (Upphandling av arbetet gick fortare än beräknat)

Styrelsen behöver därför tillgång till nycklar till de förråd det gäller. Till aktuella hus lämnas information om detta under söndagen den 15 oktober.

Förrådsnyckeln lämnas märkt med namn och husnummer i Björn Stenes brevlåda, Daltorpsvägen 12, om möjligt senast den 16 oktober. Nycklarna återlämnas när arbetet är slutfört.

Observera att detta alltså endast gäller södra sidan av garagelängorna d.v.s Daltorpsvägen: 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 60, 62, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88. För resterande dörrar planeras byte nästa eller nästkommande år.

 

 

 Uppdaterad information om installation av bredband (161217)

Grävning av huvudstråken i vårt område är nu klart och det som återstår är att göra klart grävningen fram till varje enskilt hus. Dragning av fiber och montering av optisk konverter beräknas genomföras mellan den 15 januari och den 31 januari. Då kommer tillträde till husen behövas och ett schema för detta skickas ut efter julhelgerna.

Planerad driftsättning är satt till 1 mars. I och med att det alltid finns en osäkerhet kring exakt startdatum kommer debitering till hushållen för internet ske först fr. o. m. den 1 april för att i möjligaste mån undvika dubbla kostnader. Det är nu lämpligt att se över uppsägningstider för andra internetabonnemang som ni vill avsluta.

Vi har samtliga fått ett välkomstbrev från Telia i veckan med infomation om hur vi ska göra för att aktivera våra nya abonnemang. I och med att driftsättningen inte planeras förrän till mars behöver ingen aktivering ske ännu. Vi kommer att få en kontaktperson på Telia som vi kan vända oss till vid frågor om vi vill utöka vårt kanalutbud individuellt och så fort vi fått namn och kontaktuppgifter skickar vi ut det. Den 22 februari har vi årsmöte och då hoppas vi att Telia kan komma och ge mer information.

 

Motioner till årsmötet!

Eventuella motioner till årsmötet ska ha kommit in till styrelsen senast den sista december.

 

 

Information om repade bilar!(161008)

Styrelsen har nåtts av information om att 3 bilar natten till den 6 oktober repades på vägen vid den nedre delen av parkeringen. Förhoppningsvis var detta en engångshändelse, men det kan vara bra om vi gemensamt håller ögonen öppna och är observanta.

 

Uppdaterad information om nytt nät för TV, bredband och IP-telefoni (161008)

Det är nu klart att arbetet med installation av bredbandskabel kommer dra igång inom kort. Steg ett är att Telias leverantör Skanova drar fiberkabel till teleplinten vid vår elcentral. I anslutningen till elcentralen kommer vi därför installera ett teleskåp för fiberkablar och annan utrustning. När detta är på plats påbörjar centralradioservice sitt arbete med att dra kabel inom området. Beräknad start på arbetet är vecka 41.

 

Tidsplaneringen är något framflyttad och vi beräknar att arbetet ska vara klart i slutet av december eller i början av januari.  Så snart vi har mer exakta uppgifter om tidpunkten för vår slutleverans  och när driftsättningen sker lägger vi upp ny information.

 

När det blir dags för åtkomst till våra fastigheter kommer vi också ut med mer information om vad som ska göras och när, samt hur vi löser nyckelhantering för de som inte kan/vill vara hemma aktuell dag.

 

Om du står i begrepp att teckna nya avtal gällande bredband rekommenderar vi att du inte träffar några avtal med långa bindningstider. Vi rekommenderar också att du avvaktar med att säga upp eventuella befintliga avtal tills vi kan lämna mer exakt leveranstid.

 

Vi vill redan nu berätta att det senare kommer att komma erbjudande om hjälp med nydragning/omdragning eller liknande tjänster inne i fastigheten. Båda våra leverantörer har kapacitet och kunskap kring detta. Kostnaden för dessa tjänster ingår inte i avtalet utan bekostas av beställande husägare.

 

I övrigt är det styrelsen som är ansvarig för kontakter med leverantörerna och det kommer att finnas utsedda kontaktpersoner från föreningen när vi närmar oss leveransstadiet.

 

Vill även uppmana er att titta in på samfällighetens hemsida Torparängen.se där vi löpande kommer att lägga upp uppdaterad information. Mer info ges även den 23 oktober på höstarbetsdagen.

 

 

Styrelsen i Torparängens samfällighetsförening

 

Parkering inom området

Vi undviker att parkera inom området, all parkering ska ske på de parkeringsplatser vi har. Att parkera inom området gör det svårt för andra transporter , så om du behöver köra in, kör då ut när ditt ärende är klart. Sjuk och handikaptransporter är av naturliga skäl undantagna. Gäller även på de öppna ytor som påminner om små torg.

  

 

 

 

 

 

Den här sidan har haft [counter] besökare