Betalning av kvartalsavgiften

 

Samfällighetsavgiften är 4440 kr per kvartal + 630 kr per kvartal för kollektivt bredbandsavtal. Totalt alltså 5070 per kvartal. (För ett hushåll som inte omfattas av bredbandsavtalet är avgiften 4440 kr)

 

Från och med nästa inbetalning (kvartal 3 som betalas senast den sista juni) automatiseras hanteringen av samfällighetsavgiften och internet. Det innebär att:

  • Faktura på samfällighetsavgift och internet skickas ut via mail inför varje betalningstillfälle.
  • Betalning sker sedan via fakturan senast det datum som anges som sista betalningsdatum.
  • Vid betalningen anges OCR-numret på fakturan. OCR-numret visar vilken fastighet betalningen avser.
  • Om inte betalning kommit in till sista betalningsdatum kommer en påminnelse att mailas ut efter ett par dagar.
  • Upprepade sena betalningar kan leda till extra förseningsavgift på 500 kr
  • Om det är någon som saknar mailkonto kommer vi att lämna faktura och eventuell påminnelse i brevlådan.

 

OBS! Om du lagt in automatisk överföring av avgiften via din bank måste du stoppa dessa.

 

Vid frågor, kontakta samfällighetens kassör, kassor@torparangen.se