Information

Den Kalla Årstiden

Det kan vara en bra motion att böja sig ned och plocka upp skräp eller att skotta undan lite snö. Om alla gör lite blir mycket gjort.

Parkeringsregler på Daltorpsvägen

Gällande parkeringsregler på Daltorpsvägen. Sidan närmast oss har konstant parkeringsförbud, på andra sidan gäller att det alltid är parkering tillåten, utom tisdagar 8 – 16 under perioden 1 november till 15 maj. För information om regler inom samfällighetens parkeringsplats finns information under Ny hos oss?

Sophantering

Med vårt nya sätt att hantera sopor, så finns det några småsaker att tänka på.

Förslut det emballage du packar soporna i så väl som möjligt och försök undvika att soporna hamnar utanpå locket eller på marken.

Lämna under inga omständigheter sopor utanför behållarna. det finns ingen ursäkt för det.

Det som kan återvinnas ska inte slängas i våra sopbehållare, ta med det till återvinningsplatser eller kör det till Lövsta.

Skötseln av Vårt Område

Skötseln av våra grönytor under sommarperioden har vi lagt ut på en extern leverantör.

Under vintern är det viktigt att vi var och en håller ordning utanför vår egen tomt, så att det inte uppstår halka eller andra besvär när (om) det snöar.

Så här är det på sommaren. Vill du ha varm bil på vintern, tänk på att det ska vara timer och max 2 timmar som gäller